Mapy i nawigacja w dziczy | Prescott College

Mapy i nawigacja w dziczy

Identyfikator kursu
ADV21200
Kurs ten wyważa teorię i praktyczne zastosowania technik nawigacji w terenie. Podstawowym rezultatem będzie umiejętność posługiwania się mapą i kompasem do nawigacji w warunkach dzikiej przyrody. Równie ważny będzie rozwój umiejętności kartograficznych. Studenci poznają historię kartografii i jej rolę w rozwoju ludzkich koncepcji miejsca. Przyjrzymy się zmianom technologii, w tym systemom GPS i programom mapowania, i zbadamy ich wpływ na nasze rozumienie świata i naszego miejsca w nim. Zostaną również zbadane mocne strony i ograniczenia map, w tym sposoby, w jakie odzwierciedlają założenia kulturowe i są wykorzystywane do ich dalszego rozwijania. Cotygodniowe wycieczki terenowe będą okazją do udoskonalenia umiejętności praktycznych i będą stanowić wprowadzenie do lokalnej geografii.