Początki i kierunki w edukacji przygodowej Prescott College

Początki i kierunki w edukacji przygodowej

Identyfikator kursu
ADV41050
Kurs zapewnia studentom wiedzę akademicką w dziedzinie edukacji przygodowej. Poprzez wykłady, dyskusje, badania i projekty eksperymentalne, kurs ten bada wiele aspektów tej wyjątkowej dyscypliny. Badając wpływy historyczne związane z eksploracją i uprzemysłowieniem, a także zmieniające się poglądy na pojęcia związane zarówno z wypoczynkiem, jak i przyrodą, uczniowie widzą, jak i dlaczego edukacja przygodowa stała się dziedziną. Badane są podobieństwa i różnice w pokrewnych dziedzinach, takich jak edukacja na świeżym powietrzu, rekreacja, nauki o środowisku i edukacja empiryczna. Studenci ćwiczą kilka rodzajów badań i pisania, jednocześnie krytycznie badając aktualne trendy w edukacji przygodowej. Po ukończeniu kursu student, który odniesie sukces, rozwinie umiejętność inteligentnej i dogłębnej rozmowy na temat przeszłości, obecnego i przyszłego znaczenia edukacji przygodowej jako dziedziny nauki i kariery.

Nauczany przez

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/forrest.schwartz_995013696.jpeg

Forrest Schwartz

|Wydział / Dyrektor, magister edukacji podyplomowej

forrest.schwartz@prescott.edu