Wspinaczka, Wprowadzenie do Prescott College

Wspinaczka, Wstęp do

Identyfikator kursu
ADV22010
Kurs wprowadza studentów w podstawowe umiejętności techniczne związane ze wspinaczką. Odpowiedni uczeń ma małe doświadczenie w wspinaniu lub nie ma go wcale, i jest prowadzony poprzez łagodny rozwój umiejętności technicznych zarówno podczas jednodniowych, jak i nocnych wycieczek. Nacisk kładziony jest na wspinanie się na zewnętrznych linach górskich i stanowiskach o różnym nachyleniu, z wykorzystaniem naturalnych i stałych systemów kotwiczenia. Studenci zapoznają się z podstawowymi węzłami, obsługą lin, asekuracją, sygnałami, kotwicami i olinowaniem. Ponadto studenci proszeni są o rozważenie zarządzania ryzykiem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w zakresie rozwoju tych umiejętności. Ruch na skale, równowaga, a także bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne są uwzględniane codziennie, gdy grupa porusza się przez ten postęp umiejętności.

Nauczany przez