Nauczanie i uczenie się w edukacji przygodowej Prescott College

Nauczanie i uczenie się w edukacji przygodowej

Identyfikator kursu
ADV21225
Co to znaczy być bardzo skutecznym pedagogiem Ten kurs wprowadza uczniów w celowe stosowanie różnorodnych skutecznych praktyk nauczania mających zastosowanie do szerokiego zakresu działań edukacyjnych, z naciskiem na ustawienia edukacji przygodowej. Szczególny nacisk kładzie się na ułatwianie rozwoju umiejętności poznawczych i psychomotorycznych, zwiększanie zaangażowania uczniów poprzez skuteczne wykorzystanie pytań i dyskusji, formułowanie efektów uczenia się, planowanie lekcji i ocenianie uczenia się uczniów. Studenci zdobywają praktyczne doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu lekcji poprzez liczne sesje nauczania rówieśniczego, w których zapewniono wiele możliwości doskonalenia umiejętności nauczycieli. Studenci rozwijają i ćwiczą umiejętność udzielania i otrzymywania znaczących informacji zwrotnych zorientowanych na wzrost. Z tym kursem jako podstawą, odpowiednie kolejne kursy dla edukatorów przygodowych mogą obejmować Sztukę Nauczania, Projektowanie Curriculum, Teorie uczenia się, Proces grupowy i kursy praktyczne.

Nauczany przez

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/forrest.schwartz_995013696.jpeg

Forrest Schwartz

|Wydział / Dyrektor, magister edukacji podyplomowej

forrest.schwartz@prescott.edu