Wilderness Emergency Care Prescott College

Opieka w nagłych wypadkach

Identyfikator kursu
ADV21210
Kurs łączy informacje naukowe z praktycznymi umiejętnościami i zdrowym rozsądkiem. Program nauczania ma na celu uczynienie studenta biegłym w sprawowaniu opieki nad chorymi i rannymi. Nacisk kładziony jest na pustynny kontekst przedłużającego się transportu, trudnych warunków i improwizowanego sprzętu. Pomyślne ukończenie skutkuje uzyskaniem dwóch certyfikatów: CPR i Wilderness First Responder poprzez Wilderness Medicine Institute z National Outdoor Leadership School.