Sarah Foglesong | Prescott College

Sarah Foglesong

M.Ed.
Oświadczenie akademickie

Wierzę, że celem edukacji jest stopniowa podróż w głąb naszego zrozumienia świata, nas samych i naszego miejsca w świecie. Takie postrzeganie edukacji prowadzi mnie, jako nauczyciela, do szczególnego zrozumienia natury roli uczniów, nauczyciela i społeczności w nauce. Uważam, że uczniowie mają kluczowe znaczenie dla procesu uczenia się i że ich rolą jest całkowite zaangażowanie się w eksplorację siebie, społeczności i świata, że ​​nauczyciel jest odpowiedzialny za równoważenie potrzeb ucznia z potrzebami społeczeństwa poprzez ich profesjonalistów wyborów oraz że większą społeczność należy uznać za wszechobecną i niezbędną w procesie uczenia się. Stosuję te podstawowe przekonania w każdej sytuacji nauczania i uczenia się - formalnej i nieformalnej, od małego dziecka do starszego, niezależnie od płci, rasy, statusu społeczno-ekonomicznego i wyznania - ponieważ są elastyczne, aby dostosować się do zmiennego charakteru podróży edukacyjnych. Każdy z nas zaczyna od własnych pytań, a kiedy żyjemy zgodnie z odpowiedziami, nieuchronnie doświadczamy i potrzebujemy po drodze czegoś innego.

Edukacja

Licencjackie studia ekologiczne: edukacja ekologiczna, Prescott College

M.Ed. Edukacja wczesnoszkolna, Prescott College