Margaret Garvey

story1

„Sposób podejścia do uczenia się Prescott College jest bardzo wzmacniający. Zaufanie i pewność, jaką program mnie obdarzył, jako uczonego, sprawiły, że poczułem się o wiele bardziej przekonany o moich własnych zdolnościach do wyznaczania własnego kursu i kierowania własnym procesem ”.