Master of Science in Counselling, Vital Statistics

Master of Science in Counselling, Vital Statistics - Academic Year 2019-2020

Zaliczenie na egzaminy poświadczające *
Przygotowanie doradcy Kompleksowe badanie (CPCE) 90%
National Counsellor Examination (NCE) * 100%
Stopień ukonczenia** 64%
Liczba absolwentów w roku akademickim 36
Stawki zatrudnienia*** 92%

*Zdawalność dotyczy studentów i absolwentów, którzy zarejestrowali się, aby przystąpić do egzaminu National Counselor Examination for Licensure and Certification (NCE) za pośrednictwem National Board for Certified Counselors (NBCC).

**Odsetek przyjętych studentów, którzy ukończyli program w oczekiwanym okresie.

***Procent zatrudnienia na podstawie odpowiedzi z ankiety wysłanej do 19/20 absolwentów; odsetek odpowiedzi 36%.