Leading Inclusive I: Teorii pentru conducerea în educația aventurilor | Prescott College

Leading Inclusive I: Teorii pentru lider în educația aventurilor

ID de curs
ADV21710
Acest curs de teorie a leadershipului este destinat să cultive instructori mai eficienți în aer liber prin pedagogie cu sensibilitate culturală. Luate în comun cu Practici de conducere incluzivă în educația aventurilor, studenții vor fi introduși în teorii (de exemplu, teoria critică a raselor, teoriile feministe, teoria genului) și concepte referitoare la identitatea de gen, rasă, etnică și de clasă, așa cum sunt aplicate educației de aventură. Studenții li se va cere să se angajeze critic citind texte, participând și facilitând discuțiile la curs și completând o lucrare de cercetare pe un subiect relevant și relevant la alegerea lor. Obiectivul final al acestui curs este ca elevii să integreze teoria în practică pentru a transmite o programare în aer liber plină de compasiune, incluzivă și sensibilă cultural.