Utbetalning och återbetalning

Finansiellt stöd

  • "Utbetalningsdatumet" är det tidigaste möjliga datum som medel kan tillämpas på ditt studiekonto.

  • Alla kursavtal måste godkännas och accepteras med registratören innan finansiella stödmedel frisläpps till företagskontoret.

  • Stöd släpps inte förr än det första blocket för vilket en student är registrerad.

  • Medan Business Office väntar på dina ekonomiska stödfonder för att täcka dina avgifter, bör studenter och familjer planera lämpligt för andra utgifter.

  • När medel anländer kommer din behörighet att verifieras och betalningen kommer att bokas till ditt konto. (Tredjepartsfinansiering [dvs. externa stipendiekontroller] kommer att betalas enligt sponsorinstruktioner.) När dina avgifter har betalats i sin helhet kommer Business Office att generera en återbetalning för allt överskott. Föräldrar som använder ett Federal Direct PLUS-lån har möjlighet i PLUS-ansökan att rikta eventuellt överskottslån till antingen moderbolaget eller direkt till studenten.

  • Återbetalningar behandlas via en tredje parts tjänst. Du kan välja mellan tre metoder: ACH, papperskontroll eller förbetalt kort genom att gå till Bidragen. Om du förväntar dig en återbetalning och inte har mottagit om efter att terminen har börjat, snälla kontakta oss.


För information och tips om beräkning och betalning för din utbildning, besök länken nedan.

Kostnader och hur man betalar

För mer information om uttagspolicy, återbetalningar och avdelningar IV-fonder, vänligen besök länken nedan eller kontakta finansiella stödkontoret:

WÅtaganden, återbetalningar och avdelningar IV-fonder

Financial Aid Office: (928) 350-1111 eller finaid@prescott.edu

Spring 2020 Tidigast återbetalning av datum är tillgängligt

För elever vars 1st klass börjar 1 / 14 / 2020 (början av termin, orientering och block A)

1/10/2020

* Alla kursavtal måste godkännas och accepteras av justitiesekreteraren innan alla finansiella stödmedel frisläpps till företagskontoret.

För elever vars 1st klass börjar 2 / 18 / 2020 (semesterstart)

2/14/2020

* Alla kursavtal måste godkännas och accepteras av justitiesekreteraren innan alla finansiella stödmedel frisläpps till företagskontoret.

För elever vars 1st klass börjar 3 / 16 / 2020 (Start av block B)

3/13/2020

* Alla kursavtal måste godkännas och accepteras av justitiesekreteraren innan alla finansiella stödmedel frisläpps till företagskontoret.

Sommar 2020 Tidigast återbetalning av datum är tillgängligt

För elever vars första klass börjar 1/5/18 (början av termin, block 2020 och block A)

5/15/2020

* Alla kursavtal måste godkännas och accepteras av justitiesekreteraren innan alla finansiella stödmedel frisläpps till företagskontoret.

För elever vars 1st klass börjar 6 / 15 / 2020 (början av Block 2)

6/12/2020

* Alla kursavtal måste godkännas och accepteras av justitiesekreteraren innan alla finansiella stödmedel frisläpps till företagskontoret.

För elever vars 1st klass börjar 6 / 29 / 2020 (Start av block B)

6/26/2020

* Alla kursavtal måste godkännas och accepteras av justitiesekreteraren innan alla finansiella stödmedel frisläpps till företagskontoret.

För elever vars 1: a klass börjar 7/13/2020 (Start av block 3)

7/10/2020

* Alla kursavtal måste godkännas och accepteras av justitiesekreteraren innan alla finansiella stödmedel frisläpps till företagskontoret.