Federal Lärandebidrag

TEACH Grant

Prescott College deltar i Federal TEACH Grant. Detta bidrag har en tjänsteförpliktelse. För att ta reda på hur du kvalificerar dig, besök TEACH-bidragswebbplatsen på länken nedan.  

Federal TEACH Grant-programmet tillhandahåller beviljade medel till berättigade studenter som avslutar eller planerar att genomföra kurser som krävs för att påbörja en karriär i undervisningen, och som samtycker till att fungera i minst fyra år som en heltid, högt kvalificerad lärare i en fält med högt behov, i en skola som betjänar elever med låg inkomst.

Stödberättigade heltidsstudenter kan få $ 4,000 per år i TEACH Grant-medel, upp till maximalt $ 16,000 för grundutbildning (endast 1-kandidatexamen) och $ 8,000 för forskarutbildning. Inkomst är INTE ett vederlag vid fastställandet av berättigande.

TEACH-bidraget kommer inte att minska någon berättigande till behovsbaserat stöd. TEACH-stipendiet, i kombination med allt annat ekonomiskt stöd, kan inte överstiga en students deltagarkostnad. De Prescott College policy är att minska lånebeloppen först, sedan LÄRAN, innan du reducerar andra belopp. Underlåtenhet att fullfölja den obligatoriska undervisningsskyldigheten resulterar i omvandling av TEACH-bidraget till ett federalt direkt icke-subventionerat lån med ränta som uppkommer från och med det datum då bidraget betalades ut. 

TEACH Grant