Återbetala dina lån

Vi samarbetar för närvarande med Inceptia för att hjälpa studenter och deras familjer att navigera i federala återbetalningar av studielån när de lämnar skolan. Inceptia är en tredjepartsansvarig som hjälper federala studielåntagare som deltog Prescott College.

Du kan hitta tips för att hantera din ekonomi och navigera på din studielånsresa på Inceptias studentresurssida på länken nedan:

Inceptia resurser

Vänligen kontakta byrån för finansiellt stöd för frågor om återbetalning.

Financial Aid Office