Centrum för natur & plats

Vårt Prescott College Center for Nature & Place inrättades för att stödja och utöka utbildning för lärare i förskolan, förskolelärare, administratörer och programledare i utvecklingsmässigt lämplig natur- och platsbaserad pedagogik. Centret grundades 2016 med stöd från George B. Storer Foundation och är inrymt i och integrerat med Prescott CollegeInstitutionen för utbildning och lärarförberedelser.

Centret fokuserar på att utforma innovativ natur och placera fokuserade högskoleplaner för Prescott College studenter i förskole- och forskarutbildningen för specialutbildning för tidig barndom och tidig barndom. Det erbjuder också bostäder för yrkesutvecklingsinstitut och uppsökande verkstäder som ger utbildning och erfarenhetsmöjligheter för lärare för tidig barndom över Arizona och därefter, inklusive Summer Institute for Nature och Place-Based Early Childhood Education.

Centrumet ger möjligheter och stöd för studenternas forskning om effektiviteten i naturen och platsbaserad lärarutbildning för barndom och utomhusinlärningsaktiviteter för att öka den aktuella yrkeskunskapen inom området. Centret söker aktivt möjligheter att samarbeta med andra högskolor, skolor och organisationer för att genomföra natur- och platsbaserade lärarutbildningsinitiativ och relaterade forskningsprojekt.

Läs mer och registrera dig för 2020 Summer Institute for Nature and Place-Based Early Childhood Education.

Allison Houtz

Instruktion|Programkoordinator för erfarenhetsutbildning

allison.houtz@prescott.edu

Tricia Moore

Centrum för natur och plats|Pedagogisk uppsökande specialist

tricia.moore@prescott.edu