Advance Photoshop | Prescott College

Avancera Photoshop

Kurs-ID
AHU42860
Photoshop I är utformad för att ge studenter möjlighet att lära sig teknisk och kreativ användning av Adobe Photoshop CC. Studenter kommer att utsättas för teknisk tillämpning av designprinciper och uppmuntrar att utveckla sina egna koncept och förslag. I den här kursen kommer eleverna att lära sig att: formulera kompositionselement i den digitala bilden, använda funktionerna i Adobe Photoshop-bildmanipuleringsprogrammet, konvertera bilder till ett digitalt format med skanningshårdvara och programvara, importera element till ett Adobe Photoshop-dokument, exportera Adobe Photoshop bilder till andra program, manipulera och förbättra digitala bilder, planera, designa och genomföra ett originalt digitalt bildprojekt, skicka ut digitala bilder till en skrivare eller elektronisk fil, identifiera, analysera och använda formella element och principer för design, känna igen historiska eller samtida exempel på konst eller hantverk och använda mediaspecifik terminologi för att kritisera och utvärdera konstverk.

Lärd av

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/carl.sweets_159862969.jpeg

Carl Sweets

|Associerad fakultet

carl.sweets@prescott.edu