Äventyrsundervisning I: Expeditionary & Technical Skills | Prescott College

Äventyrsutbildning I: Expeditionary & Technical Skills

Kurs-ID
ADV21000
Denna kurs kommer att introducera eleverna till grundläggande expeditionsfärdigheter och modeller genom presentationer, diskussioner och övning. Ämnen kommer att omfatta lägsta inverkan på campingtekniker, karta och kompass, användning och hantering av utrustning, gruppliv och beslutsprocesser, problem med tillgång till allmän mark och rekreationshänsyn i olika miljöer. Vi kommer också att undersöka grundläggande teorier och aktuella frågor inom expeditionsledare. I strikta fältmiljöer kommer eleverna att utveckla kunskaper i utomhustekniska färdigheter som överensstämmer med miljön där de reser; sten, snö, vatten.