Äventyrsundervisning II: undervisningsmetoder för äventyrslärare | Prescott College

Äventyrsutbildning II: undervisningsmetoder för äventyrslärare

Kurs-ID
ADV21002
Teoretisk grund för aktuell praxis kommer att undersökas genom forskning, diskussion och studentpresentationer i backcountry. Ämnen kommer att omfatta lektionsplanering, etiskt ansvarsfull grupphantering, riskhantering samt underlättande färdigheter som inramning, leverans och debriefing. Under expeditionen kommer eleverna också att uppmanas att utforska sin egen undervisningstil, leda och leva i vildmarksmiljöer. Studenterna kommer att använda denna kurs för att utveckla ett brett utbud av erfarenhetsmässiga undervisningsmetoder som förberedelse för den praktiska fasen av kursen.