I Creeks & Canyon: Exploration of the Mogollon Rim | Prescott College

In the Creeks & Canyon: Exploration of the Mogollon Rim

Kurs-ID
ADV25008
I det torra sydvästvattnet är den svårfångade katalysatorn till liv och skönhet. På den södra gränsen av Colorado Plateau, känd som Mogollon Rim, sammanfaller geologi och hydrologi en serie majestätiska perenniga våtgångar med sällsynt estetisk och miljömässig betydelse. I denna fältbaserade kurs kommer studenterna att få en omfattande förståelse för det geografiska och ekologiska värdet av dessa höga ökenstenar och även de historiska och pågående hoten mot deras långvariga överlevnad. Kursens teman kommer att inkludera: naturhistoria, geomorfologi, vattenbiologi, botanik och ekologisk ekologi (inklusive hotade arter), mänsklig påverkan - förflutna och nuvarande, säkra resor och navigeringstekniker för teknisk canyoneering, och resekostnader och campingmetoder. Studenter kommer att lära sig att utföra miljöbedömningar av de utforskade canyonerna, vilket kommer att hjälpa markförvaltare i deras bedömning av ekosystemhälsa.