Expressive Arts Therapy Capstone Project | Prescott College

Expressive Arts Therapy Capstone Project

Kurs-ID
MAAT59301
Expressive Arts Therapy (EAT) Capstone Project är utformat som ett kulminerande vetenskapligt projekt. Capstone-kursen ger eleverna kunskap och färdigheter relaterade till att förstå och utvärdera forskning och förstå forskningsmetodik, inklusive kvalitativ och kvantitativ design. Betydelsen av forskning inom mentalhälsayrken, etiska, praktiska och juridiska överväganden, och användningen av forskning för att bedöma effektiviteten hos mentalhälsotjänster kommer att behandlas. Studenterna kommer att utveckla ett forskningsbaserat projekt som hanterar ett behovsområde inom expressiv konst och / eller konstterapipraxis.