International Mountain Expedition: (Plats / aktivitet TBD av instruktör) | Prescott College

International Mountain Expedition: (Plats / aktivitet TBD av instruktör)

Kurs-ID
ADV23000
Den här intensiva, fältbaserade kursen är lämplig för mellanliggande och avancerade studenter med solid bakgrund i utökade bakgrundsresor i avlägsna miljöer. Fokus ligger på implementering av en fristående bergsutveckling i hög höjd i ett främmande land. Kursen kommer att innehålla utforskningar av regionala kulturer, geografi och stigningar av lämpliga bergsbestämmelser. Förväntningen är att studenterna bygger på befintliga färdigheter och kunskaper om backgräsmiljö, men ingen tidigare erfarenhet av bergsbestigning krävs. Ämnen som ska behandlas inkluderar: expeditionsplanering och logistik, resplanutveckling, ledarskap, områdespecifik teknisk kompetens, säkerhets- och riskbedömning och platsbaserad naturhistoria och kulturstudier.