Just Art: Art & Social Change | Prescott College

Just Art: Art & Social Change

Kurs-ID
AHU21045

Konst och social förändring utsätter studenterna för den tvärvetenskapliga rollens roll när det gäller att engagera personlig och politisk erfarenhet, samtidigt som de informerar eleverna om konceptkonst och metoder som har använts historiskt och i samtida kultur för social diskurs. Genom forskning och diskussion kommer eleverna att lära sig om konstens inverkan på samhället och utforska en rad sociala och miljömässiga estetiska ingripanden. Studenter kommer att skapa individuella och samarbetsprojekt, lära sig grundläggande begrepp om design, kritiska färdigheter och relevanta konstteorier som svarar på sociala frågor inklusive makt och privilegium i konstvärlden.