Leading Inclusively I: Theories for leading in Adventure Education | Prescott College

Leading Inclusively I: Theories for leading in Adventure Education

Kurs-ID
ADV21710
Denna ledarskapsteorikurs är avsedd att odla mer effektiva utomhusinstruktörer genom kulturellt responsiv pedagogik. Studenter kommer att introduceras i samband med Practices for Leading Inclusively in Adventure Education, och introduceras till teorier (t.ex. kritisk rasteori, feministiska teorier, genusteori) och begrepp i förhållande till kön, ras, etnisk och klassidentitet som tillämpas på äventyrsutbildning. Studenterna kommer att uppmanas att kritiskt engagera sig genom att läsa texter, delta i och underlätta kursdiskussioner och genomföra en forskningsuppsats om ett relaterat och relevant ämne som de väljer. Kursens slutliga mål är att studenter ska integrera teori i praktiken för att vidarebefordra medkännande, inkluderande och kulturellt responsiv utomhusprogrammering.