Kartor och vildmarksnavigering | Prescott College

Kartor och vildmarksnavigering

Kurs-ID
ADV21200
Denna kurs kommer att balansera teori och praktiska tillämpningar av vildmarkens navigeringstekniker. Det primära resultatet kommer att vara kompetens i användningen av karta och kompass för att navigera i vildmarksinställningar. Lika viktigt kommer utvecklingen av kartografisk läskunnighet att vara. Studenterna får förståelse för kartografins historia och dess roll i utvecklingen av mänskliga föreställningar om plats. Vi kommer att titta på tekniska förändringar, inklusive GPS-system och kartläggningsprogram, och undersöka deras påverkan på vår förståelse av världen och vår plats i den. Kartans styrkor och begränsningar, inklusive de sätt de speglar kulturella antaganden och används för att främja dem, kommer också att undersökas. Veckovis fältresor ger möjligheter till förfining av praktiska färdigheter och fungerar som en introduktion till lokal geografi.