Ursprung & vägbeskrivning inom äventyrsutbildning | Prescott College

Ursprung & vägbeskrivning inom äventyrsutbildning

Kurs-ID
ADV41050
Denna kurs ger studenter akademisk läskunnighet inom äventyrsundervisning. Genom föreläsning, diskussion, forskning och erfarenhetsprojekt undersöker den här kursen de många aspekterna i denna unika disciplin. Genom att undersöka historiska inflytelser i förhållande till utforskning och industrialisering, såväl som de förändrade synen på begreppen både fritid och natur, ser eleverna hur och varför äventyrsutbildning uppstod som ett område. Likheter och skillnader till relaterade områden, som utomhusundervisning, rekreation, miljövetenskap och erfarenhetsutbildning undersöks. Studenter praktiserar flera sätt att studera och skriva medan de kritiskt undersöker aktuella trender inom äventyrsutbildning. Efter avslutad kurs kommer den framgångsrika studenten att ha utvecklat förmågan att samtala intelligent och med djup när det gäller äventyrsutbildningens förflutna, nuvarande och framtida betydelse som fält för studier och karriär.

Lärd av

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/forrest.schwartz_995013696.jpeg

Forrest Schwartz

|Fakultet / chef, magisterexamen i äventyrsutbildning

forrest.schwartz@prescott.edu