Poesiverkstad | Prescott College

Poetry Workshop

Kurs-ID
AHU23350
"Världen är aldrig densamma när en dikt har lagts till," sade Dylan Thomas .... detta "bidrag till verkligheten .... hjälper till att förändra universums form" genom att utvidga vår förståelse för oss själva och världen omkring oss. I Poetry Workshop experimenterar studentförfattare med sätt att översätta sin erfarenhet av världen till ett språk och en form som är tillgänglig för andra. Under kursens första veckor kommer eleverna att delta i informella, skriftliga övningar i klassen och diskussioner om publicerad poesi. Efter att ha fått lite kännedom och möjligheter med olika uttrycksfulla tekniker, kommer eleverna att börja skriva sina egna dikter och läsa och svara på sina klasskamrater? arbete. Workshopen kommer inte bara att ge studenterna en ovärderlig gåva från en uppmärksam publik för sina pågående arbeten, utan också gåvan att lära sig att ge och få tankeväckande, konstruktiv kritik. Studenter kommer också att sammanställa ett manuskript för revideringar och slutföra ett enskilt projekt.