Riskhantering | Prescott College

Riskhantering

Kurs-ID
ADV21030
Denna kurs ger en bred introduktion till begreppet riskhantering inom en rad olika discipliner. Studenter kan tillämpa dessa principer och metoder för riskhantering i äventyrsutbildning, fältvetenskap eller andra karriärsituationer. En översikt över fältet kommer att innehålla "lärdomar" -metoden från industri, luftfart och särskilt utomhus- och vildmarksprogrammering. I klasserna kommer diskussionshistorier att ge en introduktion till praxis och potentiella problem som finns i fältet. Detta främjar kritiskt tänkande och kommunikationskompetens samtidigt som man utvecklar kunskap om ämnen med riskhantering. Grundläggande begrepp som "risk mot belöning", "konsekvens kontra sannolikhet" och "riskaversion kontra acceptans" kommer att täckas. Studenter utvecklar en professionell strategi för riskhantering för sina framtida karriärer. Dessutom kommer beteendeforskning om möjliga missförstånd och "fällor" som är förknippade med beslutsfattande hjälpa eleverna att utvärdera sitt eget tänkande och bedömning för användning i sitt arbete och fritidsarbete. Rättsliga metoder för riskreducering, såsom erkännande av risk, undantag från ansvarsskyldighet och en översikt av skadeståndsrätten kommer att behandlas. Risker förknippade med internationella resor och programmering behandlas också. Studenter anpassar kursen till ett forskningsämne efter eget val.