Speciella ämnen i AE: Advanced Models for Leadership and Facilitation | Prescott College

Speciella ämnen i AE: Advanced Models for Leadership and Facilitation

Kurs-ID
ADV41705
Hur ser det ut att leda de olika fälten av äventyrs- och utomhusupplevelseutbildning. Hur kan vi som äventyrslärare bygga de verktyg som stärker elever i en rad miljöer och utbildningsmetoder utbildning inklusive traditionell gruppprocess i ungdoms-, tonåring- och vuxenutbildningskurser, adaptiv idrottsutbildning och rekreation, vildmarksterapi och fokuserade kurser för specifika användare som alla kvinnliga grupper, elever i färg eller veterangrupper. Tillsammans bygger vi på grunderna i gruppprocessen och utforskar avancerade ledar- och underlättningsmodeller som möter specifika student- och gruppbehov. Kursaktiviteterna inkluderar lärande från utövare i fältet, intervjuar experter och besöker program för att lära sig om och uppleva olika metoder för gruppprocessen. Studenter kommer också att ha möjlighet att tillämpa inlärda verktyg i fältinställningar för att bygga starka färdigheter i gruppmöjlighetsmodeller inom områdena utomhusexperimentell utbildning.