Undervisning och lärande i äventyrsutbildning | Prescott College

Undervisning och lärande i äventyrsutbildning

Kurs-ID
ADV21225
Vad betyder det att vara en mycket effektiv lärare Kursen introducerar eleverna med avsikt att tillämpa olika effektiva undervisningspraxis som är tillämpliga på ett brett utbud av utbildningsinsatser med tonvikt på inställningar för äventyrsutbildning. Särskilt fokus läggs på att underlätta utveckling av kognitiv och psykomotorisk kompetens, öka studentengagemanget genom effektiv användning av frågor och diskussioner, formulera lärandemål, planera lektioner och utvärdera studentens lärande. Studenterna får praktisk erfarenhet av att utveckla och leverera lektioner genom flera peer-undervisningssessioner där det finns gott om möjligheter att förfina sina färdigheter som lärare. Studenter utvecklar och praktiserar också förmågan att ge och få meningsfull, tillväxtorienterad feedback. Med den här kursen som grund kan lämpliga efterföljande kurser för äventyrsutbildare inkludera The Art of Teaching, Curriculum Design, Learning Theories, Group Process, and Teaching Practicum kurser.

Lärd av

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/forrest.schwartz_995013696.jpeg

Forrest Schwartz

|Fakultet / chef, magisterexamen i äventyrsutbildning

forrest.schwartz@prescott.edu