Wilderness Emergency Care | Prescott College

Vildmarkens akutvård

Kurs-ID
ADV21210
Denna kurs kombinerar vetenskaplig information med praktiska färdigheter och sunt förnuft. Läroplanen är utformad för att göra studenten skicklig att administrera vård till sjuka och skadade. En betoning läggs på vildmarkens sammanhang för långvarig transport, svåra miljöer och improviserad utrustning. Framgångsrikt slutförande resulterar i två certifieringar: HLR och Wilderness First Responder genom Wilderness Medicine Institute i National Outdoor Leadership School.

Lärd av