Wilderness Exploration & Landscape Studies I: Expeditionary & Technical Skills for Coastal Exploration | Prescott College

Wilderness Exploration & Landscape Studies I: Expeditionary & Technical Skills for Coastal Exploration

Kurs-ID
ADV21015
Denna kurs introducerar eleverna grundläggande havskayakning, freediving och expeditionsfärdigheter och kunskap genom presentationer, läsningar, diskussioner och övning. Ämnen inkluderar lägsta inverkan på campingtekniker, navigering, användning och hantering av utrustning, gruppliv och beslutsprocesser, planeringsplanering och andra utomhusfärdigheter som är relevanta för havsekspedition i ökenkustmiljön i norra och centrala golfen i Kalifornien. Studenter undersöker också grundläggande teorier och aktuella frågor inom expeditionsledarskapet. En betydande del av banan tillbringas på vattnet i havskayaker. Bedömning av havs- och väderrisk och paddling och räddningsförmåga betonas och praktiseras under olika förhållanden.

Lärd av