Ecotherapy

Signaturkurser
Rådgivningskompetens ekopsykologi: paradigmer och perspektiv
Form & mönster i naturen
Ledarskap genom differentiering Nature & Psyche

Den femkursiga koncentrationen i ekoterapi integrerar perspektiv från följande områden som en teoretisk grund för en strategi för att öva rådgivning:

Ecopsychology
Djup ekologi
ecofeminism
Ekologi
Naturbaserat erfarenhetsinlärning
Historiska och aktuella perspektiv på urbefolkningens världssyn
Jordbaserad traditionell läkningspraxis
Östlig filosofi
Antropologisk studie av ritualer och passagerriter
Transpersonell psykologi
Medvetenhetsteori
Programmet tillämpar denna integration av perspektiv i samband med nuvarande vildmarksterapi och ekoterapipraxis. Det inkluderar en betoning på erfarenhetsinlärning, grupparbete och underlättande av insikt som terapeutiska tekniker, samt en undersökning av frågor om överföring av lärande.

Till skillnad från andra ekopsychologiska utbildningsmetoder kräver detta program ett åtagande att tillämpas som en del av praktik och praktik, och vilket framgår av register över studentens praktik och erfarenheter inom området. Studenter kommer att krävas att dokumentera kompetens i praktiken av ekoterapifärdigheter under klinisk övervakning i en klinisk miljö som en del av deras utbildning. Eftersom programmet är begränsat hemvist är åtkomstmöjligheterna för tillämpning av dessa färdigheter en betydande förväntan att studenten ska uppfylla.

Studenter som är intresserade av vildmark, äventyrsplatser, trädgårdsskötsel, breda djurassisterade eller naturbaserade miljöer och rådgivare som strävar efter att konsultera industrin inom ekopsychological hälsa och miljödesign kommer att hitta detta program värt.

Fyra nödvändiga intensiv är en viktig del av koncentrationen inom ekopsykologi.

A Backcountry Intensive ger fält erfarenhet av att backpacka integrera grundläggande ekopsychology rådgivningsteori.
En urban intensiv betonar naturbaserade rådgivningsbehandlingstillämpningar i en urban miljö.
A Nature Intensive fokuserar på naturbaserade rådgivningsbehandlingstillämpningar i en naturlig miljö.
En speciell fråga intensiv. Studenter kan ersätta relevant extern utbildning med förhandsgodkännande.
I alla intensiv kommer specialbehandlingsfrågor, befolkning och inställning att väljas för fokus baserat på aktuell forskning och fälttrender.

Studenter som redan har uppnått en magisterexamen inom ett område för psykisk hälsa kan ansöka om att gå med i programmet och arbeta mot ett certifikat i ekoterapi. Detta kräver genomförande av fem 3-kreditkurser och framgångsrikt deltagande i två valfria intensiva workshops.

Se informationen om Gainful Employment

  • Professionell kompetens i rådgivningskunskap och praktik
  • Förmågan att integrera globala och lokala frågor med professionell rådgivningspraxis
  • En medvetenhet om behovet av att odla respekt för kulturella skillnader och likheter och förmågan att tillämpa denna kulturella känslighet på rådgivningsyrket
  • Identifiering och utveckling av en personlig teoretisk kunskapsbas som främjar en avsiktlig rådgivningspraxis
  • Färdigheterna att utvärdera, utveckla och tillämpa interventioner och tekniker baserade på kulturen, unikhet och behov hos varje klient
  • En medvetenhet och förståelse för hur man löser etiska och juridiska problem i rådgivningsyrket

  • Avslutad ansökan
  • nuvarande CV
  • Officiella transkript
  • Personligt uttalande
Din fakultet