Fakultet och personalregister

Victoria Abel

Adjunktfakultet | Instruktion

vabel@prescott.edu

9283502273

Ellen Abell

Fakultet / chef, BA i psykologi och mänsklig utveckling | Instruktion

eabell@prescott.edu

9283502287

Emily Affolter

Associerad fakultet | Instruktion

eaffolter@prescott.edu

Tracey Alexander

Business Administration Analyst | Affärskontor

tracey.alexander@prescott.edu

9283504002

Maytha Alhassen

Associerad fakultet | Instruktion

Maytha.alhassen@prescott.edu

Mariana Altricher

Associerad fakultet | Instruktion

maltrichter@prescott.edu

Walt Anderson

Fakultets emeritus | Instruktion

wanderson@prescott.edu

9283502230

Alisa Andrews

Kursdesigner | Instruktion

alisa.andrews@prescott.edu

Stephen Arce

Förvarings- och evenemangsinställningar | faciliteter

stephen.arce@prescott.edu

Michelle Banks

Associerad fakultet | Instruktion

Michelle.Banks@student.prescott.edu

Joel Barnes

Fakultets emeritus | Instruktion

jbarnes@prescott.edu

9283502206

Ellen Bashor

Adjunktfakultet | Instruktion

ebashor@prescott.edu

Layne Baumgardner

Rådgivare för finansiellt stöd | Finansiellt stöd

layne.baumgardner@prescott.edu

Nadia Begin

Adjunktfakultet | Instruktion

nadia.begin@ecosa.prescott.edu

Amy Beltz

Business Office Associate | Affärskontor

amy.beltz@prescott.edu

9283504009

Linda Benser

Adjunktfakultet | Instruktion

linda.benser@prescott.edu