Sarah Foglesong | Prescott College

Sarah Foglesong

PeM
Akademisk uttalande

Jag tror att syftet med utbildning är att gradvis resa djupare in i våra förståelser för världen, oss själva och vår plats i världen. Att se utbildning på detta sätt leder mig som lärare till särskilda förståelser om studenternas, lärarnas och samhällets roll i lärandet. Jag tror att eleverna är centrala för inlärningsprocessen och att deras roll är att helt engagera sig i sina utforskningar av jaget, samhället och världen, att läraren är ansvarig för att balansera elevens behov och samhällets behov genom sin professionella val och att det större samhället måste erkännas som allmänt och väsentligt i inlärningsprocessen. Jag tillämpar dessa grundläggande trosuppfattningar på varje undervisnings- och inlärningssituation - formellt och informellt, litet barn till äldre, över kön, ras, socioekonomisk status och trosbekännelse - eftersom de är flexibla för att tillgodose utbildningsresornas varierande karaktär. Vi börjar var och en med våra egna frågor, och när vi lever dem ut mot svaren, upplever vi oundvikligen något annat på vägen.

Utbildning

BA Miljöstudier: Miljöutbildning, Prescott College

PeM Tidig barndoms utbildning, Prescott College