Undervisning, avgifter och närvarokostnad: 2017-2018