Master of Science in Counselling, Vital Statistics

Master of Science in Counselling, Vital Statistics - Academic Year 2019-2020

Godkänd kurs vid intygsexamen *
Rådgivare förberedelse omfattande undersökning (CPCE) 90%
Nationell rådgivareundersökning (NCE) * 100%
Slutförande** 64%
Antal kandidater under det akademiska året 36
Jobbplatser*** 92%

*Passet är för studenter och akademiker som registrerat sig för att ta National Counselor Examination for Licensure and Certification (NCE) genom National Board for Certified Counselors (NBCC).

**Andel av antagna studenter som examinerar ett program inom den förväntade tidsperioden.

***Sysselsättningsprocent baserad på svaren från undersökningen till 19/20 akademiker; svarsfrekvens 36%.