Politik för icke-diskriminering

Prescott College följer alla federala och statliga lagar om medborgerliga rättigheter som förbjuder diskriminering i privata institutioner för högre utbildning. Prescott College kommer inte att diskriminera någon anställd, ansökan om anställning, student eller ansökan om antagning på grund av ras, religion, hörselstatus, personligt utseende, färg, kön, graviditet, politisk anknytning, inkomstkälla, arbetsplats, bostad, religion , trosbekännelse, etnicitet, nationellt ursprung (inklusive förfäder), medborgarstatus, fysisk eller psykisk funktionshinder, ålder, civilstatus, familjeansvar, sexuell läggning, kön, könsidentitet, könsuttryck, veteran eller militär status (inklusive specialhandikappad veteran, Vietnam -era veteran, eller nyligen separerad veteran), predisponerande genetiska egenskaper, våldsstatus i hemmet eller någon annan skyddad kategori enligt tillämplig lokal, statlig eller federal lag, inklusive skydd för de som motsätter sig diskriminering eller deltar i någon upplösningsprocess på campus eller inom Equal Arbetsmöjlighetskommissionen eller andra organ för mänskliga rättigheter.

Denna policy gäller administrationen av högskolans utbildningspolitik, ekonomiskt stödprogram eller andra program som generellt beviljas eller göras tillgängliga för studenter. Human Resources-kontoret är tillgängligt för att diskutera och undersöka frågor som rör diskriminering.