Prescott College Avdelning IX

Politik för icke-diskriminering

Prescott College följer alla federala och statliga lagar om medborgerliga rättigheter som förbjuder diskriminering i privata institutioner för högre utbildning.Prescott College kommer inte att diskriminera någon anställd, ansökan om anställning, student eller ansökan om antagning på grund av ras, religion, hörselstatus, personligt utseende, färg, kön, graviditet, politisk anknytning, inkomstkälla, arbetsplats, bostad, religion , trosbekännelse, etnicitet, nationellt ursprung (inklusive förfäder), medborgarstatus, fysisk eller psykisk funktionshinder, ålder, civilstatus, familjeansvar, sexuell läggning, kön, könsidentitet, könsuttryck, veteran eller militär status (inklusive specialhandikappad veteran, Vietnam -era veteran, eller nyligen separerad veteran), predisponerande genetiska egenskaper, våldsstatus i hemmet eller någon annan skyddad kategori enligt tillämplig lokal, statlig eller federal lag, inklusive skydd för de som motsätter sig diskriminering eller deltar i någon upplösningsprocess på campus eller inom Equal Arbetsmöjlighetskommissionen eller andra mänskliga rättigheter. För att se / ladda ner vår fullständiga titel IX-policy och rutiner Klicka här.

Politik om diskriminerande trakasserier

Studenter, personal, administratörer och fakultet har rätt till en arbetsmiljö och utbildningsmiljö utan diskriminerande trakasserier. Prescott CollegeTrakasseringspolitiken är inte avsedd att hämma eller förbjuda utbildningsinnehåll eller diskussioner inom eller utanför klassrummet som innehåller tyska, men kontroversiella eller känsliga ämnen som skyddas av akademisk frihet. Vänligen se Prescott College Civil Rights Equity & Sex / Könsbaserad trakasserier, diskriminering och sexuellt missförhållande.

Avdelning IX-koordinator

Vårt Prescott College Avdelning IX-samordnare övervakar efterlevnaden av alla aspekter av dessa policyer. Koordinator rapporterar direkt till högskolans president. Frågor om denna policy bör riktas till titel IX-koordinator. Den som vill göra en rapport om dessa policyer kan göra det genom att rapportera oro till college IX-koordinator:

Kristine Preziosi
Avdelning IX-koordinator
Byrån för studentfrågor
220 Grove Avenue
Prescott, Arizona 86301
(+ 928) 350-2306 XNUMX XNUMX
kpreziosi@prescott.edu

Dessutom kan anonyma rapporter göras av rapporterande parter och / eller tredje parter som använder online-rapporteringsformuläret. Observera att dessa anonyma rapporter kan leda till att institutionen behöver utreda.

Politik för boende med funktionshinder

Prescott College har åtagit sig att fullständigt följa Amerikanen med funktionsnedsättningar lagen av 1990 (ADA och ADAAA) och avsnitt 504 i rehabiliteringslagen av 1973, som förbjuder diskriminering av kvalificerade personer med funktionsnedsättning, samt andra federala och statliga lagar som rör personer med funktionsnedsättning . Enligt ADA och dess ändringar har en person en funktionsnedsättning om den har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som väsentligen begränsar en större livsaktivitet. ADA skyddar också individer som har ett register över en väsentlig begränsande funktionsnedsättning eller som betraktas som funktionshindrade av institutionen vare sig de är kvalificerade eller inte. En betydande försämring är en som väsentligt begränsar eller begränsar en stor livsaktivitet som att höra, se, tala, andas, utföra manuella uppgifter, gå eller ta hand om sig själv.

Studenter med funktionshinder

Prescott College har åtagit sig att ge kvalificerade studenter med funktionsnedsättningar ett rimligt boende och stöd som krävs för att säkerställa lika tillgång till högskolans akademiska program och aktiviteter. Begäran om boende lämnas skriftligen via funktionshindringskontoret:

Akademiska tjänster, hjälpmedel och tillfälliga funktionshinder.

ADA-koordinator
Mari Longpre
telefon: 928-350-2259
e-post: accommodations@prescott.edu