Akademiska transkript

I överensstämmelse med familjens utbildningsrättigheter och sekretesslagen i 1974 får utskrifter endast utfärdas på studentens skriftliga begäran. Föräldrar kan begära en students utskrifter endast om de med federala inkomstskattedokument kan visa att studenten var deras juridiska beroende under det senaste skatteåret. Inget utskrift kommer att utfärdas för någon student eller tidigare student vars ekonomiska skyldigheter till Prescott College har inte varit nöjda.

Begär inofficiella transkript

Inofficiella utskrifter kan begäras genom att fylla i följande formulär: Inofficiell begäran om transkript .

Om du är en aktuell student eller nyutbildad och har tillgång till MyPrescott, kan du se och skriva ut ditt inofficiella transkript på: Inofficiell transkriptvisning och utskrift

Begär officiella transkript

Officiella utskrifter kan begäras på följande plats: Officiell transkriptbegäran . Det kommer att debiteras alla officiella transkriptförfrågningar som betalas vid beställningstillfället.

Green Mountain College-avskrifter

Green Mountain College studenter: Prescott College fungerar som förvar för utskrifter av studenter som deltog i Green Mountain College i Poultney, Vermont.

Officiella utskrifter kan begäras genom att klicka på knappen nedan. Det kommer att debiteras alla officiella transkriptförfrågningar som betalas vid beställningstillfället.

Beställ referenser från pergament

Frågor?

E-post, eller ring 1-877-350-2100, Ext. 1102 (lokalt nummer 928-350-1102).