Specialundervisning

Signaturkurser
Utbildningsstiftelser
Samarbetsinstruktionsstrategier för studenter med milda till måttliga inlärningssvårigheter
Stiftelser i mild till måttlig specialundervisning
Diagnos och bedömning av milda till måttliga elever funktionshinder

Lärarförberedelser: specialundervisning

Om du har en kandidatexamen och är intresserad av lärarcertifiering kan du fortsätta med detta onlineprogram för lärarförberedelser. Om du ännu inte har en kandidatexamen kan du lära dig mer om vårt alternativ för online-kandidatexamen för lärarförberedelser här.

Till skillnad från ett traditionellt 100% onlineprogram, är detta ett begränsat uppehållsprogram som kräver att du deltar i orientering i Prescott, Arizona. Det är också ett hybridprogram - vilket betyder att du kommer att arbeta i ditt samhälle och med mentorer såväl som online. Kurser tas online eller som mentorstudie med mentorer som vanligtvis är lärare eller skoladministratörer från dina hemsamhällen. Kärnfakultetsmedlemmar ger stöd, övervakning, utvärdering och godkännande genom varje steg i ditt program.

Om du inte har någon tidigare utbildning i utbildning kan du förvänta dig att spendera cirka två år (fyra terminer) i programmet med begränsat hemvist för specialundervisning. Om du har överlåtbara högskolepoäng i utbildningen eller ämnesområdet kan du ha en kortare tid att slutföra. Du kommer att arbeta med fakulteten för att planera tidpunkten och sekvensen för dina kurser och studentundervisning.

Prescott College erbjuder studenter möjlighet att tjäna Arizona Teaching Intern Certificate. Arizona Teaching Intern Certificate gör det möjligt för personer med en kandidatexamen eller högre att undervisa på heltid medan de uppfyller kraven för ett Arizona provisoriskt undervisningscertifikat.

Kandidater har en 94% godkänd kurs för Arizona Educator Proficiency Exam.

Arizona invånare
Endorsement-programmen, Arizona Teaching Intern Certificate, Lärarförberedelser och utbildningsprogram för ledarskap för utbildningsledarskap: uppfyller kraven för licens för staten Arizona.

Invånare utanför staten
Endorsement-programmen, Arizona Teaching Intern Certificate, School Counselling Certificate, School Counselling, Teacher Preparation and Pedagogiska ledarskapsprogram som erbjuds av Prescott College är utformade för att leda till en professionell licensrätt som beskrivs av Arizona Department of Education. Innan du registrerar dig i ett licensprogram på Prescott Collegebör eleverna konsultera reglerna och bestämmelserna om lärarcertifiering, lärarförberedelser och utbildning för ledarskap för deras speciella tillstånd.

Specialpedagogisk fakultet
Andy Smith

Andy Smith

Associate Pedagogisk fakultet, MEd, grundutbildningar

andy.smith@prescott.edu