Undervisning, avgifter och närvarokostnad: 2018-2019