Välkommen internationella sökande

Studenter från hela världen studerar på vårt on-campus och online-program så att de kan dra nytta av Prescott Collegeunika erfarenhetsutbildning i hållbarhet, social rättvisa och liberal konst. Du kommer att lära dig från kända fakulteter och få praktisk erfarenhet inom områden med hög efterfrågan på miljöstudier, äventyrsutbildning, psykologi, utbildning och mer.

Nedan följer lite information specifikt för internationella studenter som hjälper dig med ansökningsprocessen. Se också till de krav och tidsfrister som är specifika för ditt program.

Några saker att tänka på när det gäller onlineprogram

Prescott College erbjuder ett antal helt online-program, där vi har möjlighet att integrera vår unika utbildningsmodell med flexibiliteten att lära dig från ditt hemsamhälle. Dessutom kan några av våra program på campus innehålla vissa onlinekurser för avslutning. Tala med din antagningsrådgivare om du har frågor om deltagande i onlinekurser för ditt program, eftersom det kan påverka ditt visum.

Generellt tillåter invandringsförordningar tre onlinekrediter som en del av din totala anmälan att räkna till heltidskrav för F-1 / J-1-studenter. För invandringsändamål betraktas hybridklasser som personklasser. För vissa sponsorer betraktas dock hybridklasser som onlinekurser. Många sponsorer har strikt policy och gränser för antalet online- eller hybridklasser en student kan ta under hela sitt program på Prescott College. Vänligen kontakta din sponsorbyrå för att bekräfta deras policy för kurser online, eller så kan du vara ansvarig för kostnaderna för dessa klasser eller stöter på svårigheter att verifiera ditt examensbevis hos utbildningsministeriet i ditt hemland efter examen.

Engelska språkfärdighetskrav

Sökande vars modersmål inte är engelska måste visa engelska språkkunskaper genom att lämna in den obligatoriska minsta poängen för ett av följande tester tagna under de senaste två åren:

  • TOEFL (Test av engelska som främmande språk) poäng på minst 550 på pappersbaserat, 213 på datorbaserat, 79 på internetbaserat eller 20 i varje avsnitt i det reviderade papperslevererade testet.
  • IELTS akademiska bandpoäng på en 6.5
  • Cambridge Certificate of Proficiency in English (ESOL) poäng på B eller högre
  • PTE-poäng på minst 53

Om du har studerat på gymnasiet, högskolan eller universitetet i ett land där engelska är moderspråket kan du vara berättigad till ett undantag från kravet på engelska. Krav kan vara recenserade här.

Internationell pedagogisk utvärdering

Alla sökande som överförs till kandidatöverföringar som deltog i en högskola eller ett universitet utanför USA måste skicka sina officiella avskrifter till en erkänd NACES-byrå, klicka här för en fullständig förteckning, för en utvärdering av kurser för alla universitetsarbeten som genomförts. När utvärderingen är klar måste en kopia av rapporten skickas till antagningskontoret direkt från utvärderingsbyrån.

Rekommenderade leverantörer

Eftersom utvärderingsprocessen kan ta flera veckor innan du startar ansökan tidigt och var noga med att prioritera tidsfristerna för ditt önskade program.

Visat ekonomiskt stöd

För att få ett I-20-formulär, som gör att du kan ansöka om ett F1-studentvisum, måste accepterade internationella studenter (inklusive studenter som bor i Kanada och Mexiko) visa förmåga att betala för undervisnings- och levnadskostnader för ett studieår vid Prescott College. Fonder kan komma från alla pålitliga källor, inklusive stipendier, stipendier, sponsringsbyråer, personliga medel eller medel från studentens familj. Dokumentation av personliga eller familjefonder bör finnas på officiellt brevpapper för brevpapper, vara daterat under de senaste sex månaderna, vara från ett individuellt bankkonto och visa medel som är omedelbart tillgängliga och överförbara. Kreditkortutlåtanden, affärskonton, fastighetsvärdesdokument, solvensanmälningar, inkomstförklaringar och försäkringar får inte lämnas som finansiellt stöd. Om du får ekonomiskt stöd genom ett externt stipendium eller sponsringsbyrå som Saudiarabiska kulturuppdraget, Kuwait kulturkontor etc. krävs en ny kopia av ditt stödbrev med angivande av stödbeloppet och utdelningens varaktighet. Fotokopior, fax och skannade dokument accepteras. Det kan vara klokt att få flera uppsättningar med originalfinansiella dokument.

Kopia av identitetssidan för pass

Alla accepterade internationella studenter kommer att behöva lämna en kopia av identitetssidan för deras pass. Detta garanterar att namnet och födelsedatumet som anges på din I-20 är korrekt. Namnet och födelsedatumet på din ansökan om antagning måste matcha de som anges på identitetssidan för ditt pass. Om namnen på dina antagningsbrev, I-20-formuläret och passet inte stämmer överens kan du ha svårigheter under din studentvisumintervju eller när du kommer till USA