Uttag, återbetalningar och avdelningar IV-fonder

Visa

Studenter som överväger att släppa eller dra sig ur skolan eller från vissa kurser uppmanas starkt att kontakta finansieringshjälpkontoret för att diskutera de potentiella ekonomiska konsekvenserna utöver samråd med sin akademiska rådgivare för inskrivningsalternativ. Underlåtenhet att delta i eller fullfölja klasser och / eller dra tillbaka eller släppa kurser kan leda till en omberäkning av stödberättigande nivåer för ekonomiskt stöd och en eventuell återbetalning av ekonomiskt stöd.

På sidan hittar du viktig information om:

 • Uttag från enskilda kurser
 • Återtag från Prescott College
 • Studieavgift och återbetalning av avgifter
 • Återlämnande av avdelning IV-medel vid uttag
  • Avdelning IV-medel inkludera direkt subventionerat / osubsidierat lån, direkt graduate PLUS-lån, direkt PLUS-lån, Federal Pell Grant och Federal Supplemental Education Opportunity Grant (SEOG).
Viktig information

Studenter kan välja att dra sig ur en kurs eller kurser efter det publicerade studentinitierade utträdesdatumet för en viss period. Se Akademisk kalender för specifika datum för varje termin.

 • Det blir ingen återbetalning för "uttagna" krediter / kurser.
 • För att gå ur en kurs måste eleverna fylla i formuläret Drop / Add / Withdraw som finns tillgängligt från Justitiesekreterarens kansli eller på myprescott.edu i "Poster och registreringsformulär".
 • Om det här formuläret för att släppa / lägga till / ta emot mottagits av registraren före datumet för att lägga till / lägga till kursen, kommer studenten att släppas från kursen och har rätt till full eller delvis återbetalning per kursen. policy för återbetalning av högskolor. Meddelande: ekonomiskt stöd eller återberäkning kan också gälla. Se avsnittet "Avkastning av finansiellt stöd" nedan.
 • Om formuläret för drop / add / pull tas emot av registraren efter tidsfristen för drop / add för sessionen, men före det studentinitierade uttagningsdatumet, kommer studenten att få en betyget "W". Ingen undervisning återbetalas i detta fall. Det kan emellertid fortfarande krävas en avkastning eller omberäkning av ekonomiskt stöd (se avsnittet "Avkastning av ekonomiskt stöd" nedan)
 • Efter det studentinitierade tillbakadragningsdatumet kommer eleverna att få sitt intjänade betyg per instruktören (kredit / bokstavsgrad, ingen kredit eller uttag).
 • Att dra sig ur eller att administrativt dras tillbaka från en kurs kan påverka akademisk ställning.

Studenter som vill ta en paus från sina studier eller vidareutbilda eller personliga mål utanför Prescott College kan begära antingen en tjänstledighet (LOA) eller att helt och hållet dras tillbaka från högskolan. Studenter som önskar antingen måste lämna in en skriftlig, undertecknad anmälan (ansökan om frånvaro) eller återkallande till registratörens kontor och följa alla nödvändiga förfaranden som anges på blanketten. Ansökningar om LOA eller uttag kan hittas på myprescott.edu under "Poster och registrering" eller begärs av Justitiesekreterarens kansli.

 • Det effektiva datumet för LOA eller tillbakadragande är det datum då det skriftliga meddelandet tas emot på justitiesekreterarens kontor.

 • Effektivt datum för LOA eller tillbakadragande kommer att avgöra om en student har rätt till helt eller delvis undervisning av "återbetalningsbara / icke-försökta" poäng. Vänligen se Retur och återbetalningar för mer information. Obs: samma datum kan användas om en ekonomisk stödavkastning krävs vilket kan leda till en ekonomisk skyldighet för studenten (se avsnittet om finansiellt stödavkastning nedan).

 • En LOA sträcker sig för en termin.

 • En student kan begära och godkännas för en ytterligare LOA-period, högst två på varandra följande villkor för LOA. Högst två på varandra följande LOA är tillåtna.

 • Studenter som begär en LOA efter terminen där de för närvarande är inskrivna har börjat men innan terminen är slut anses de vara "tillbakadragna från terminen."

 • Militär personal som lämnar högskolan för att utföra militärtjänst kan ta en LOA kan placeras på godkänd ledighet under sin utplaceringsperiod. Vänligen se Akademisk katalog för policyerna "Distribution och återkallelse till aktiv tjänst" och "Returning After Deployment" för mer information.

 • En student kommer att vara fast besluten att dras ut från högskolan om hon / han inte har registrerats kontinuerligt eller om deras godkända ledighetsperiod löper ut.

 • Studenter som dras ut från högskolan måste ansöka till högskolan om de senare vill återinlämnas. Readmits följer examenskraven i högskolekatalogen för det år de återinlämnas, vilket kan skilja sig från kraven i katalogen från det år de ursprungligen startade.

 • Avgifter för ansökan och orienteringsmaterial återbetalas inte.

Följande gäller policyer för återbetalning av undervisning för tappade eller tillbakadragna kurser. För information om utbetalningar och återbetalningar av ekonomiskt stöd, se Utbetalningar och återbetalningar.

Studenter kan vara berättigade att få en fullständig eller delvis återbetalning av undervisningen när en kursnedgång resulterar i en minskning av antalet högskolepoäng som studenten är anmält till. Detta kommer endast att inträffa när en drop-begäran tas emot och behandlas av registratörens kontor inom den publicerade dead / add deadline för kursperioden. Förfrågningar som mottagits efter tidsgränsen för tillägg / tillägg resulterar i en uttagsgrad "W", för vilken en student inte är berättigad till en återbetalning av undervisningen. Se högskolan Retur och återbetalningar för mer information om återbetalning av undervisning, avgifter, biblioteksböter etc., samt information om tilltalande beslut om återbetalning.

Obs: Om ekonomiskt stöd användes för att betala för undervisningskrediter, kan en minskning av studiepoäng och därmed återbetalning av undervisning också leda till omräkning finansiellt stödberättigande och eller a avkastning av finansiellt stödfonder. Om avkastningen på det ekonomiska stödet är större än undervisningsbidraget, detta kan leda till en balans på grund av studenten. Underlåtenhet att delta i eller fullfölja klasser och / eller att dra sig ur kurser kan också utlösa en ekonomisk stödberättigande omberäkning eller återbetalning av medel. Således är studenter starkt uppmanade att kontakta Financial Aid Office innan du tappar eller drar dig från några kurser. Studenter uppmuntras också att rådfråga sin akademiska rådgivare för att diskutera andra registreringsalternativ.

När en student får ekonomiska stödmedel för att gå i skolan antas det att studenten kommer att slutföra den inskrivningsperiod som de har fått finansiering för. Om en student officiellt drar sig tillbaka eller inofficiellt drar sig tillbaka (slutar gå utan att formellt meddela skolan) efter att de har börjat kurser, är de föremål för US: s utbildningsdepartementets återvändande till avdelning IV (R2T4) -policy och skolans institutionella stödåterställningspolicy. Andra avkastningspolicyer för externa finansieringskällor kan också gälla.

Det amerikanska utbildningsdepartementet R2T4-policy kräver en beräkning för att bestämma finansieringsbeloppet studenten fick jämfört med vad eleven faktiskt har intjänade baserat på den del av inskrivningsperioden som studenten slutfört. Denna beräkning kan resultera i en ekonomisk skyldighet för studenten. Sådana ekonomiska åtaganden kan omfatta omedelbar återbetalning av studielånsfonder till deras långivare / bank, en saldo som är skyldig Prescott College, och / eller en skuld till det amerikanska utbildningsdepartementet. Vid återkallelse kommer det finansiella stödkontoret att slutföra nödvändiga beräkningar och meddela eleven skriftligen alla skyldigheter inom 45 dagar efter skolans beslutsdatum som eleven drog tillbaka. R2T4-policyn har mandat genom federala regler och kan inte överklagas.

För institutionellt stöd, Prescott College kommer att beräkna stödbeloppet som tjänats till det undervisningsbelopp som debiteras per skolans Retur och återbetalningar. Till exempel, om en student som tappar en semesterkurs efter avslutnings- / läggningsfristen för det första blocket tillåts återbetalning av 90% för den här kursen, betyder detta att studenten fortfarande kommer att debiteras för 10% av undervisningen för dessa kurser . I det här fallet får studenten behålla 10% av sitt institutionella stöd för den kursen. Resterande 90% måste returneras.

När det fastställs att en student har misslyckats med att starta en kurs eller kurser, och / eller en student väljer att släppa eller på annat sätt släpps från en kurs eller kurser av administrativa skäl, Prescott College kommer att fastställa studentens anmälningsnivå för ekonomiskt stöd. För federala bidragsfonder avslutas denna nyregistreringsnivå innan någon R2T4-beräkning beskrivs ovan. Som ett resultat kan studenter tappa stödberättigande till helt eller delvis ekonomiskt stöd som kan leda till en ekonomisk skyldighet för studenten. Sådana ekonomiska åtaganden kan omfatta omedelbar återbetalning av studielånsfonder till deras långivare / bank, en saldo som är skyldig Prescott College, och / eller en skuld till det amerikanska utbildningsdepartementet.