Асоциация на възпитаниците

Като завършили или бивши студенти в Prescott College, вие представлявате неразделна част от PC общността като разказвачи, планински алпинисти, носители на факли, многогодишни учители, оригинални мечтатели и финансови поддръжници за всяко ново поколение Prescott College студенти.

Нашата цел в Alumni Office е да ви дадем възможност да останете свързани с PC и място, което за много от вас представлява основен и преобразуващ момент в живота ви. Бихме искали да осигурим на всички възпитаници интелектуалните, духовните, културните и социалните ползи на колежната общност, като същевременно предлагаме безброй възможности за участие. С цел насърчаване на по-силни връзки са разработени някои нови мрежи за възпитаници, които да се включат в смислено обслужване. Тези нови мрежи предоставят възможности за диалог, споделяне на знания, доброволчески услуги, социално взаимодействие и филантропия.

Свържете се с Alumni Office чрез имейл на адрес: alumni@prescott.edu или по телефона на: (928) 350-4505.