Asociace absolventů

Jako absolventi nebo bývalí studenti na Prescott College, představujete nedílnou součást komunity PC jako vypravěčů, horolezců, nositelů pochodní, trvalých učitelů, původních snů a finančních podporovatelů pro každou novou generaci Prescott College studentů.

Naším cílem v Alumni Office je umožnit vám zůstat v kontaktu s PC a místem, které pro mnohé z vás představuje klíčový a transformační čas ve vašem životě. Chtěli bychom poskytnout všem absolventům intelektuální, duchovní, kulturní a sociální výhody vysokoškolské komunity a zároveň nabídnout nesčetné množství příležitostí, jak se zapojit. Za účelem posílení silnějšího připojení byly vyvinuty některé nové sítě pro absolventy, kteří se zabývají smysluplnou službou. Tyto nové sítě poskytují příležitosti pro dialog, sdílení znalostí, dobrovolnické služby, sociální interakce a filantropii.

Kontaktujte pobočku absolventů e-mailem na adrese: alumni@prescott.edu nebo telefonicky na adrese: (928) 350-4505.