Studia životního prostředí

Biologie zachování
Podpisové kurzy
Biologie ochrany pobřeží
Ekologie Kalifornského zálivu
Úvod do přirozené historie a ekologie jihozápadu
Přírodopis a kultura Field Biology Studies: Colorado Plateau Field Ornithology

Biologie zachování je interdisciplinární obor, který se rychle rozvinul v reakci na globální krizi, která čelí biologické rozmanitosti a kulturní rozmanitosti, která na ní závisí. Praktikující biologie ochrany se snaží vést společnost k udržování organismů, krajiny, ekologických procesů a přírodních a kulturních systémů ak udržitelnému řízení environmentálních, lidských a evolučních zdrojů. Biologie zachování představuje posunující se sady interakcí mezi třemi oblastmi: hodnotami, politikou a vědou. Studenti v této oblasti se stanou kompetentními k provádění relevantního výzkumu, k vyváženému posuzování hodnot a k účinnému jednání jménem přírody a životního prostředí.

  • Specialista na ochranu dat
  • ekolog
  • Advokát / právník v oblasti životního prostředí
  • Polní biolog
  • Forest Ranger
  • Absolventská škola
  • Marine Conservationist
  • Specialista na přírodní zdroje
  • Správce uchování
Vaše fakulta