Expresivní umělecká terapie

Podpisové kurzy
Dějiny a teorie expresivní arteterapie,
Materiály a techniky praxe v expresivní arteterapii
Aplikace expresivní arteterapie

Expresivní Arts Therapy spojuje vášeň pro umění se dovednostmi poradenství. Program dodržuje standardy a pokyny pro akreditaci vzdělávacích programů v arteterapii přijaté sdružením American Art Therapy Association, Akreditační radou pro arteterapeutickou výchovu a Komisí pro akreditaci spojeneckých vzdělávacích programů zdraví. Gradautes splňuje požadavky komise Art Therapy Credentials Board k provádění registrace arteterapie.
Absolventi se také mohou kvalifikovat k výkonu registrace jako terapeutka expresivního umění prostřednictvím Mezinárodní asociace expresivního umění (www.ieata.org). Studenti mohou v některých státech hledat licenci na arteterapii a musí si ověřit, že jejich studijní program pokrývá nezbytné požadavky licenční rady v jejich státě.

Studenti se zabývají historií, etikou a praxí arteterapie a expresivní arteterapie. Arteterapie je integrační profesí duševního zdraví a lidských služeb, která obohacuje životy jednotlivců, rodin a komunit prostřednictvím aktivního umění, tvořivého procesu, aplikované psychologické teorie a lidských zkušeností v psychoterapeutickém vztahu (AATA 2020).

Expresivní umělecká terapie zahrnuje intermodální použití vizuálního umění, hudby, pohybu, poezie a performance v terapii a léčení.

Studenti mají možnost připravit se na registraci jako arteterapeut (ATR) prostřednictvím rady Art Therapy Credentials Board nebo na registraci jako terapeut expresivního umění (REAT) prostřednictvím Mezinárodní asociace expresivního umění. Prescott College model poskytuje flexibilní design, který splňuje jak požadavky na kurz pro případnou arteterapii, tak expresivní registraci arteterapie.

Součástí kurzu je supervidované cvičení a stáž, účast na rezidenčních kolokviích, účast na dvou letních ústavech a projekt s kamenem.

Od 2002u se shromáždili studenti a odborníci v oblasti duševního zdraví z celého světa Prescott College každé léto se účastní našeho každoročního Institutu léčení expresivních umění. Cílem institutu je poskytnout účastníkům pobytovou zkušenost a schopnost studovat s renomovanými pedagogy a lídry v arteterapii a expresivní arteterapii. Institut poskytuje důkladnou praktickou zkušenost na uvítacím místě, kde se pedagogové, studenti a účastníci komunity mohou učit v kontrolovaném akceptačním a inkluzivním zážitkovém prostředí.

Přečtěte si prosím Zveřejnění informací o zaměstnanosti

 • Odborná způsobilost v poradenských schopnostech a praxi
 • Schopnost integrovat globální a lokální problémy s profesionální poradenskou praxí
 • Povědomí o potřebě kultivovat úctu k kulturním rozdílům a podobnostem a schopnost aplikovat tuto kulturní citlivost na poradenskou profesi
 • Identifikace a rozvoj osobní teoretické znalostní základny, která podporuje úmyslnou poradenskou praxi
 • Dovednosti hodnotit, rozvíjet a aplikovat intervence a techniky založené na kultuře, jedinečnosti a potřebách každého klienta
 • Znalost a porozumění tomu, jak řešit etické a právní otázky v poradenské profesi

 • Dokončená aplikace
 • Aktuální životopis
 • Oficiální přepis
 • Esej
 • Portfolio (Podrobnosti o přijímacích hovorech pro podrobnosti 928-350-2100)
 • 18 kreditů za semestr ve studiu nebo expresivním umění
 • 12 semestrálních kreditů z psychologie
 • V současné době je držitelem postgraduálního titulu týkajícího se poradenství v oblasti duševního zdraví NEBO zápisu do našeho MS v oboru poradenství
Naše fakulta
http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/margaret.carlock_135918103.jpeg

Margaret Carlock-Russo

Návod|Docent / koordinátor, Expresivní umění

margaret.carlockrusso@prescott.edu