Duurzaamheid Onderwijs (Ph.D.)

Handtekening cursussen
Duurzaamheidseducatie en transformationele verandering
Theorie en praktijk van duurzaamheid
Modes of Scholarly Enquiry I en II
Cultureel responsieve en duurzame pedagogiek
Klimaatverandering

De Ph.D. in de opleiding Duurzaamheid Onderwijs beschouwt onderwijs breed - als sociaal leren dat plaatsvindt in situaties die zowel formele als niet-formele omgevingen zijn. Educatie voor duurzaamheid, is de handeling of praktijk van het leren hoe we wereldwijde en lokale duurzame gemeenschappen kunnen bereiken in de context van ecologische en sociale rechtvaardigheid. Onderwijs als duurzaamheid is daarentegen de studie van het onderwijsproces met als doel het onderwijs zelf te hervormen. Hoewel deze twee aspecten van duurzaamheidseducatie anders kunnen worden gedefinieerd, worden ze vaak onafhankelijk bestudeerd en afzonderlijk beoefend - ze zijn onderling afhankelijk. Het bereiken van duurzaamheid in alle dimensies hangt af van het aannemen van een educatief paradigma dat verandering in de richting van een duurzame, billijke en veilige samenleving manifesteert en ondersteunt. De Ph.D. Programma streeft ernaar bij te dragen aan rechtvaardige onderwijsveranderingen en een rechtvaardigere toekomst op te bouwen: door een sociaal en ecologisch georiënteerde lens.

Programma hoogtepunten:

 • Nieuwe oriëntatie en residentie voor studenten
 • Kenmerkende cursussen in: duurzaamheidstheorie en -praktijk voor onderwijs, cultureel responsieve en duurzame pedagogiek en klimaatverandering

Samenvatting afstudeerbehoeften:

 • 72-semester credits voltooid met bevredigende evaluatie door de faculteit van alle leer- / studiedocumenten, schriftelijk materiaal en mondelinge presentaties binnen 10 jaar tijd
 • Aanwezigheid bij alle vereiste residenties of documentatie van voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Core Faculty Advisor om een ​​specifiek colloquium te missen en een manier om het goed te maken
 • Basiscursussen (18 credits):
 • 4 tot 8 begeleide studiecursussen: conceptueel, integratief en theoretisch in focusgebied binnen duurzaamheidseducatie (15-23 credits)
 • Cursus Advanced Research Methodologies and Methods (4 credits)
 • Mentored practicum (optioneel: maximaal 6 credits)
 • Publiceerbaar kwalificatiedocument dat wordt beoordeeld en goedgekeurd door de Doctoral Committee (1 credit)
 • Goedgekeurde proefschrift / projectvoorstel & presentatie (4 credits)
 • Proefschrift / Project & Presentatie (minimaal 16 credits)

 • Demonstreer aanhoudende groei in hun leren van het interdisciplinaire veld (en) van duurzaamheidsonderwijs door sleutelgeleerden, debatten, concepten, kritieken en methoden uit de relevante wetenschappelijke velden en bewegingen te betrekken.
 • Analyseer duurzaamheidseducatie als een fenomeen van sociale en ecologische rechtvaardigheid, waarbij uitdrukkelijk gebruik wordt gemaakt van een geletterdheidslens.
 • Synthetiseren van kritische, innovatieve en systeemdenkende vaardigheden zoals weerspiegeld in theorie, onderzoek, onderzoek en praktijk op het gebied van duurzaam onderwijs.
 • Produceer en verspreid wetenschappelijke kennis, waaronder: geschreven, visuele en mondelinge producten.
 • Leiderschapsvaardigheden ontwikkelen die milieu- en sociale rechtvaardigheidswaarden en pedagogieën bevorderen.
 • Demonstratie van bekwaamheid zal plaatsvinden in de cursushandtekening en benchmarkopdrachten, het proefschrift

 • Hogeschool / universiteit faculteit
 • Leiderschap hoger onderwijs
 • Research Scientist
 • Directeur bedrijfs- of non-profit duurzaamheid
 • Consultant duurzaamheid
 • K-12 Faculteit en administratie
 • Opvoeder Professionele ontwikkeling / Instructiecoach

Lijst van referenties: Applicants must submit a list of two to four academic or professional references who could be called upon to address your capability to complete graduate-level work. The list must contain the reference's contact information and must briefly explain the relationship to you. You can email your references to admissions@prescott.edu. Professors, supervisors, and employers are often the best sources.
Huidig ​​CV of Curriculum Vitae: Please email to admissions@prescott.edu.
Personal Statement*: In one five to seven page paper (using a scholarly citation format such as APA or MLA), please address the following:

 • Waarom solliciteer je naar dit specifieke programma?

Gelieve uw: professionele en wetenschappelijke achtergrond aan te pakken, aangezien deze betrekking hebben op het programma, de bereidheid tot leren op afstand en afstemming daarmee Prescott College's missie en waarden gericht op sociale en ecologische rechtvaardigheid.

 • Welke onderzoeksgebieden interesseren u het meest?

Stel een aantal mogelijke onderzoeksvragen voor die verband houden met deze gebieden.

 • Wat zijn je doelen om dit diploma te behalen?

Doelstellingen kunnen zijn: professioneel, wetenschappelijk, maatschappelijke impact en bereik, verspreiding van kennis, toegepast onderzoek, sociale en ecologische actie en andere gebieden.
* Opmerking: na beoordeling van uw sollicitatiemateriaal kan de commissie om extra ondersteuningsmateriaal voor de applicatie vragen. Dit kunnen items zijn zoals niet-gegradueerde transcripties en / of voorbeelden van eerder wetenschappelijk werk. Stuur een e-mail met uw verklaring en materiaal naar admissions@prescott.edu.
Officiële transcripten: Official college transcripts showing all graduate-level, post-secondary coursework completed will be required prior to beginning courses with Prescott College. Officiële transcripties kunnen elektronisch worden ingediend door de uitgevende instelling via Perkament of via de mail op:

Office of Admissions
Prescott College
220 Grove Avenue
Prescott, Arizona 86301

All transcripts submitted by mail must arrive in an official sealed envelope from the issuing institution. While unofficial transcripts may be submitted for the admissions committee to begin a preliminary evaluation of an application, official transcripts will be required to provide an official offer of admission.

 • Eerste val-oriëntatie op de campus
 • Jaarlijks voorjaarscolloium op de campus
Onze faculteit
http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/gretchen.gano_2144893042.jpeg

Gretchen Gano

Instructie|Faculteit / directeur, Core Curriculum

gretchen.gano@prescott.edu