Alumni Association

Som akademiker eller tidigare studenter på Prescott College, du representerar integrerade delar av PC-samhället som berättare, bergsklättrare, fackelbärare, fleråriga lärare, originaldrömmare och ekonomiska stödjare för varje ny generation av Prescott College studenter.

Vårt mål inom Alumni Office är att göra det möjligt för dig att förbli ansluten till PC och en plats som för många av er representerar en viktig och transformativ tid i ditt liv. Vi vill ge alla studenter de intellektuella, spirituella, kulturella och sociala fördelarna med högskolans samhälle samtidigt som vi erbjuder en mängd möjligheter att delta. För att främja starkare anslutningar har vissa nya nätverk utvecklats för att alumner ska kunna bedriva meningsfull service. Dessa nya nätverk ger möjligheter till dialog, dela kunskap, volontärtjänst, social interaktion och filantropi.

Kontakta Alumni Office via e-post på: alumni@prescott.edu eller via telefon på: (+ 928) 350-4505 XNUMX XNUMX.