Miljöstudier

Bevarande biologi
Signaturkurser
Coastal Conservation Biology
Ekologi i Kalifornienbukten
Introduktion till naturhistoria och ekologi i sydväst
Natur- och kulturfältbiologistudier: Colorado Plateau Field Ornithology

Conservation Biology är ett tvärvetenskapligt område som snabbt har utvecklats för att svara på en global kris som konfronterar biologisk mångfald och den kulturella mångfalden som beror på den. Utövare av bevarandebiologi försöker vägleda samhället mot underhåll av organismer, landskap, ekologiska processer och naturliga och kulturella system, och mot hållbar förvaltning av miljö-, mänskliga och evolutionära resurser. Conservation Biology representerar skiftande uppsättningar interaktioner mellan tre områden: värderingar, politik och vetenskap. Studenter inom detta område kommer att bli kompetenta att bedriva relevant forskning, göra balanserade värderingsvärden och vidta effektiva åtgärder för naturens och miljöns räkning.

  • Conservation Data Specialist
  • Ekolog
  • Miljöadvokat / advokat
  • Fältbiolog
  • Skogsvaktare
  • Ta studenten
  • Marine Conservationist
  • Natural Resource Specialist
  • Bevara chef
Din fakultet
http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/lmeltzer_424.jpg

Lorayne Meltzer

Instruktion|Fakultet / chef, Kino Bay Center

lmeltzer@prescott.edu

9283502236