Forbrukerinformasjon

Hvert år, Prescott College samler og distribuerer viktig informasjon knyttet til et bredt spekter av temaer som angår institusjonen og campussamfunnet.

Ikke-diskriminering politikk: Prescott College diskriminerer ikke på grunnlag av rase, farge, kjønn, alder, religion, handicapstilstand, seksuell legning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse i administrasjonen av utdanningspolitikk, stipend- og låneprogrammer, eller noe annet college administrert program.

Spørsmål og kommentarer kan rettes til:

Paul Burkhardt, Ph.D.
Konserndirektør og Provost
(928) 350-3214

 

Faglig informasjon

Faglige utfall

Informasjon om opphavsrett og retningslinjer

Økonomisk hjelp og fakturering

Trygghet og sikkerhet 

Generell informasjon

 

Mangfold i studentkroppen: 

Studentegenskaper (Alle studenter)
Prosent av alle studenter som er kvinnelige 67%
Andel studenter etter rase / etnisitet
American Indian eller Alaska Native 3%
Asian 1%
Svart eller afroamerikansk 2%
Spansk / Latinsk 6%
Innfødt Hawaiian eller Pacific Islander 0%
Hvit 68%
To eller flere raser 9%
Rase og etnisitet ukjent 9%

Prosent av studenter som er kvalifiserte mottakere: 48%
IPEDS Rapporterte data, Studentenes økonomiske hjelpemiddel, 2017-18.