Informacje dla konsumentów

Każdego roku, Prescott College gromadzi i rozpowszechnia ważne informacje dotyczące szerokiego zakresu tematów dotyczących instytucji i społeczności kampusu.

Polityka niedyskryminacji: Prescott College nie dyskryminuje ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wiek, religię, stan upośledzenia, orientację seksualną lub pochodzenie narodowe lub etniczne w zarządzaniu polityką edukacyjną, programami stypendialnymi i pożyczkowymi lub jakimkolwiek innym programem administrowanym przez College.

Pytania i komentarze można kierować do:

Dr Paul Burkhardt
Wiceprezes Wykonawczy i Provost
(928) 350-3214

 

Informacje akademickie

Wyniki akademickie

Informacje i zasady dotyczące praw autorskich

Pomoc finansowa i fakturowanie

Bezpieczeństwo 

Informacje ogólne

 

Różnorodność w ciele studenta: 

Charakterystyka ucznia (wszyscy uczniowie)
Procent wszystkich studentów będących kobietami 67%
Procent studentów według rasy / pochodzenia etnicznego
Indian amerykański lub Alaska 3%
Azjatki 1%
Czarni czy Afroamerykanów 2%
Hiszpanie / Latino 6%
Native Island Hawaiian lub Pacific Islander 0%
Biały 68%
Dwa lub więcej wyścigów 9%
Rasa i pochodzenie etniczne nieznane 9%

Odsetek studentów, którzy są odbiorcami kwalifikującymi się do Pell: 48%
Raportowane dane IPEDS, pomoc finansowa dla studentów, 2017-18.